Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A l’USUARI
Per a garantir la privacitat de les dades al València Social Bot, ens remetem a la normativa d’aplicació en aquesta matèria, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
Sobre la base d’aquesta norma, València Social Bot és un programa que capta, processa i emmagatzema dades personals facilitades pels usuaris amb la finalitat de proporcionar els serveis sol·licitats de l’Ajuntament de València.
ENGINYERIA INTERACTIVA DE L’OCI SXXI S.L (AMAZING UP), com a Responsable del Tractament, l’informa que segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem la seua dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.
Aquesta Política s’aplica al tractament de les seues dades personals recollits per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seues dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. CONTACTE
Denominació social: ENGINYERIA INTERACTIVA DE L’OCI SXXI S.L.
Nom comercial: AMAZING UP
Domicili: Av. de França, núm. 45, 1, 18, València, Espanya, C.P. 46023
e-mail: valenciasocialbot@amazing-up.es

3. PRINCIPIS CLAU
Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seues dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:
• Legalitat: Només recopilarem les seues dades personals per a fins específics, explícits i legítims.

• Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.

• Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seues dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.

• Precisió: Mantindrem les seues dades personals exactes i actualitzats.

• Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seues dades no patisquen danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seua pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.

• Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedisca o rectifique les seues dades quan ho considere oportú.

• Període de temps de conservació: Conservem les seues dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat, és a dir, pel temps imprescindible per a la prestació del servei sol·licitat.

• Les transferències internacionals: quan es done el cas que les seues dades vagen a ser transferits fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.

• Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

• Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS
AMAZING UP recull tota la informació introduïda en l’aplicació per l’usuari i l’emmagatzema en els seus servidors propis o en els servidors del proveïdor d’emmagatzematge de AMAZING UP.
En tractar-se d’un servei Cloud, l’emmagatzematge en servidors és un requisit per al funcionament de l’aplicació, és per això que l’usuari accepta tal fet.
Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:
• Dades de caràcter identificatiu, en cas que vosté ens els facilite.
• Dades personals facilitades per a poder proporcionar la informació sol·licitada sobre els serveis disponibles en funció de les necessitats.

5. LEGITIMITAT
D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seues dades personals podran tractar-se sempre que:
• Ens ha donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
• Per requeriment legal.
• Per existir un interés legítim que no es veja menyscabat pels seus drets de privacitat.
• Peres r necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vosté i nosaltres.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades poden ser comunicats a empreses relacionades amb AMAZING UP per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’Encarregats del Tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

7. ELS SEUS DRETS
En relació amb la recollida i tractament de les seues dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:
• Accedir a les seues dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l’Article 15.1 del RGPD.
• Rectificar les seues dades personals que siguen inexactes o estiguen incomplets d’acord amb l’Article 16 del RGPD.
• Suprimir les seues dades personals d’acord amb l’Article 17 del RGPD.
• Limitar el tractament de les seues dades personals d’acord amb l’Article 18 del RGPD.
• Sol·licitar la portabilitat de les seues dades d’acord amb l’Article 20 del RGPD.
• Oposar-se al tractament de les seues dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a valenciasocialbot@amazing-up.es
També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

8. INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalga en qualsevol cas.
Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això ocórrega, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torne a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirme la seua acceptació.

 

Translate »
screen tag Help Desk - Soporte